• Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
  • Đường dây nóng: 0215.3.845.135
  • TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA
  • Bảng công khai giá thuốc, vật tư
  • Bảng công khai giá thuốc, vật tư tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa
  • Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh
  • Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa
  • Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế Huyện
  • Trung tâm Y tế (TTYT) huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật...
  • Thư viện ảnh